Els carcariniformes: taurons vers, gats i afins

Carcariniformes: 1 caçó (Galeorhinus galeus); 2 i 2’ gatvaire comú (Scyliorhinus stellaris), en visió lateral i detall del cap; 3 i 3’ gatvaire denticulat (S. canicula), en visió lateral i detall del cap; 4 mussola (Mustelus asterias); 5 moixina (Galeus melastomus); 6 tintorera (Prionace glauca); 7 tauró gris (Carcharhinus); 8 i 8’ peix martell (Sphyrna zygaena), en visió lateral i detall del cap; 9 detall del cap de S. tudes; 10 detall del cap de S. mokarran. Noteu la posició de les cinc fenedures branquials, per sobre del punt d’inserció de les aletes pectorals, que els separa dels...