Els ofidiformes

Aquest ordre fou establert per a separar aquests peixos dels gadiformes. Els caràcters que els atorgà són, entre d’altres: de 5 a 10 radis branquiostegals acinaciformes, l’epihial i el ceratohial suturats; el ceratohial sense foramen i amb projeccions sota dels hipohials; i els operculars complets, que poden ésser sense espina o tenir-ne fins a 3. Els ofidiformes tenen característiques pròpies dels acantopterigis, com ara el nombre, l’ordenació i la forma dels radis branquiostegals, la presència d’espines operculars en un nombre important dels seus gèneres i la mandíbula superior protràctil...