De l’aixecament militar a la Guerra

La radicalització de les dretes va agreujar-se després del febrer del 1936. La victòria electoral del Front Popular va fer minvar el prestigi de la política parlamentària de Gil-Robles, potenciant l’opció totalitària de José Calvo Sotelo. Nombrosos conservadors giraren els ulls cap a l’Exèrcit mentre l’extrema dreta incrementava la seva activitat.

Al final del 1932 alguns oficials antirepublicans crearen la Unión Militar Española (UME), destinada a preparar un aixecament, la qual va portar una vida llangorosa fins el 1936. Aquell any, la formació del govern Azaña impulsà un confús...