El liberalisme organitzador

L’ascens i la consolidació de les forces del capitalisme empenyeren cap a una transformació paral·lela de la política i de la cultura, dins de la societat civil (un concepte no pas per casualitat encunyat en la primera meitat del segle XIX) i també dins de la política com a activitat pública. Aquesta transformació, però, estigué condicionada per la història política del període, per l’aparença de congelament del canvi històric imposat per l’onada reaccionària del 1815. El fet pot induir a molts malentesos, com ja s’ha vist, si l’única cosa que es valora és la repercussió d’aquells canvis en l...