El políptic de Sant Pere de Vilamajor

Els políptics eren uns documents privats que feien referència a l’administració del domini; es tractava d’una mena d’inventaris de les propietats i dels censos que es pagaven per posseir-ne el domini útil. Van ser el precedent immediat dels capbreus i quaderns de censos, propis del règim emfitèutic de la terra.

El políptic de Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental, va ser redactat en un full de pergamí gruixut i de color torrat de 523 mm de llarg per 94/99 d’ample, en diverses etapes entre el 950 i el 1060. Escrit per les dues cares, el document conté, a la primera (recto) una requesta...