El prestigi de La pàtria d’Aribau

Trobes, manuscrit de l’Oda a la Pàtria, B.C.Aribau, 10-11-1832, BC.

La pàtria. Trobes és el títol original del poema de Bonaventura Carles Aribau, habitualment conegut per Oda a la pàtria després d’un procés de mitificació estretament lligat al fenomen de renaixença esdevingut en la cultura catalana vuilcentista. És un poema de sis octaves castellanes antigues o coplas de arte mayor, en què se substitueixen els dodecasílabos per alexandrins.

Aribau s’havia vist en el compromís de versificar en llengua catalana per celebrar l’onomàstica de Gaspar de Remisa, de qui era alt empleat a Madrid, el 6 de gener de 1833, en una ocasió en què versemblantment no hauria...