El tombant dels fets de Maig

Les autoritats republicanes i de la Generalitat de Catalunya representaven la legalitat democràtica. Això, que internacionalment no era discutit per cap democràcia europea, era negat com a valor polític legítim des del principi de la Revolució iniciada a partir del fracàs militar del 19 de juliol.

Comitè Central de Milícies Antifeixistes, Barcelona, agost del 1936.

AF/AHC

La Generalitat era un poder autònom sorgit per l’audàcia i el triomf electoral d’uns republicans nacionalistes catalans amb profunda sensibilitat social, però el que hi havia al carrer i s’havia imposat arreu...