Els convents de Barcelona

La crema de convents a Barcelona la nit de Sant Jaume del 1835.

La tarda del dia de Sant Jaume del 1835 el Torín de la Barceloneta era ple per a seguir una cursa de braus, un dels entreteniments populars més festejats de la Barcelona vuitcentista. Però els braus que es van torejar aquell dia foren molt mansos i exasperaren els ànims de la concurrència. El darrer toro va ser arreplegat per uns vailets que se l’endugueren per la muralla de mar a dins de la ciutat. De manera espontània, es formà una manifestació que, oblidant les despulles de l’animal, es...