Els historiadors musulmans i la història de Catalunya

Representació d’un califa acompanyat dels seus servents, arqueta de Leyre, 1004-05, MNP.

Oronoz

Durant els segles de coexistència de cristians i musulmans a la Península Ibèrica, les fonts d’una i altra banda de la frontera política i religiosa ens informen dels esdeveniments que anaven constituint la història d’ambdues comunitats. Els historiadors cristians i musulmans s’ocuparen sobretot de ressenyar els moments de confrontació o de contacte mutu. Però a vegades les cròniques araboislàmiques fan referència a uns fets que formen part de la història interna de la Catalunya...