Els Països Catalans en el període revolucionari

Catalans, valencians i mallorquins, s.d.

AHC

Durant el període comprès entre les darreres dècades del segle XVIII i mitjan segle XIX, la trajectòria històrica dels països de parla catalana —que no formaven una realitat institucionalitzada políticament— estigué dominada per una contradicció ben evident. L’emergència del capitalisme accentuà perceptiblement les relacions comercials i humanes entre ells. El creixement del capitalisme, per lent i insegur que fos, es traduí en especialitzacions productives molt variades i en intercanvis interregionals més accentuats, com posa de...