Els preceptes per als barcelonins

Document de Carles el Calb en què agraeix la fidelitat dels barcelonins i concedeix al seu bisbe Frodoí diners per a reparar la catedral, 875-77.

ACB / R.M.

Els ciutadans de Barcelona (entenent la paraula “ciutadà” en l’antic sentit romà del terme: homes amb la plenitud dels seus drets polítics) van obtenir com a mínim tres preceptes dels sobirans carolingis. De fet només se n’ha conservat un, el més tardà, però per les referències que s’hi feia en els documents anteriors, Ramon d’Abadal aconseguí reconstruir en gran part el primer d’aquests preceptes...