Feudalisme i identitat

El context

S’ha de dir, doncs, que Catalunya (i, per extensió, els Països Catalans) és filla d’aquest feudalisme? Cal respondre afirmativament. No és que als segles XI i XII es formés un caràcter català, en el sentit de propi d’aquest col·lectiu; un caràcter que hauria restat immutable i identificable al llarg dels segles fins avui. La qüestió no es pot plantejar en aquests termes, perquè segurament mai no hi ha hagut un caràcter català, sòlid i permanent. Cada generació ha dipositat experiències pròpies en el sobre col·lectiu, de manera que la personalitat de la gent d’aquesta terra mai no...