Guerra, llibertat i igualitarisme a la frontera

Torre de la Minyona, castell de Cardona, s.XI.

R.M.

El castell de Cardona (Bages) va ser, des de la conquesta carolíngia, una d’aquelles places estratègiques en la lluita contra els musulmans. Els primers intents de restaurar la fortalesa i d’instal·lar-hi un contingent de defensors correspongueren al rei Lluís I d’Aquitània (798) i al comte Guifré el Pelós (880). Aquestes iniciatives, tanmateix, no tindrien gaire èxit. Tan sols al final del segle X, després de les desastroses incursions d’Almansor, s’assolí l’establiment a Cardona d’un grup d’habitants a...