La batalla d’Almansa

La batalla d’Almansa, V.Ligli, 1707.

PB / G.C.

El triomf de les sublevacions dels territoris de la Corona d’Aragó, al llarg dels anys 1705 i 1706, no fou acompanyat d’uns resultats equiparables a la Corona de Castella. Ans al contrari, el fracàs de l’intent aliat per a consolidar l’ocupació de Madrid a l’estiu del 1706 féu que l’arxiduc Carles d’Àustria es vera obligat a retirar-se cap a València. Per aquest motiu, l’exèrcit borbònic concentrà els seus efectius a la zona fronterera entre Castella i Múrcia, d’una banda, i el País Valencià de l...