La bruixeria

Historia maravellosa del sabat de les bruxes y bruxots, Barcelona, 1645.

BC

La història de la bruixeria és la história de la seva persecució, que, sens dubte, ha tingut grans oscil·lacions al llarg del temps. L’actitud de l’Església davant la bruixeria va fluctuar entre l’escepticisme, nominalista i empíric —que li negava realitat i en condemnava essencialment la intenció—, i la credulitat, que acceptava seriosament l’existència del fenomen i reprovava, abans que res, l’acció.

La patrística més antiga sembla majoritàriament escèptica, des de...