La confraternitas

Monjos de Sant Martí de Canigó, representats en un capitell, Castell de Vernet, ss.XII-XIII.

ECSA / A.R.

La confraternitas (o familiaritas) va ser un nexe fonamental entre les institucions religioses catalanes i el seu entorn laic. Representava una forma d’integrar l’Església i el món, que donava a aquells que no havien rebut els ordes o que no havien fet vots l’oportunitat de comprometre’s amb una forma de vida religiosa, o almenys de participar en els beneficis espirituals dels religiosos. La confraternitas medieval representa un fenomen complex que...