La família pagesa

No">(*)

La verema representada al Beatus de Girona, copiat per Senior i miniat per Emeteri i Ende, 975.

TCG / Oronoz

L’anàlisi de la família pagesa als segles IX i X es troba limitada per les característiques de la documentació conservada d’aquest període. La documentació no ofereix dades directes sobre la forma de les famílies, enteses aquestes com a comunitats residencials, ni tampoc sobre les xarxes de parentiu. Gairebé tots els textos es relacionen amb la possessió de béns immobles, és a dir, amb transaccions com ara donacions, vendes o canvis. A més a més, el...