La moneda prefeudal

El sistema monetari de l’àmbit català estigué basat, fins al segle XIX, en el sistema carolingi de la lliura, el sou i el diner (una lliura equivalia a vint sous i un sou a dotze diners), compartit, pel que fa a la denominació, amb la major part dels països de l’Europa occidental.

De fet, l’única moneda existent era el diner, moneda de plata, i la seva fracció, l’òbol. La lliura era el pes patró, del qual es tallaven (s’encunyaven) 240 diners i per això s’utilitzava a la vegada com a múltiple. L’altre múltiple, el sou, representava el valor en or del pes del diner de plata; com que la relació...