La moneda visigòtica

Tremis visigòtic amb la probable representació de l’emperador Justinià I, s.VI, MHCB.

AF/AHC-J.C.-R.F.

Els experts en la matèria, com Miquel Crusafont i Sabater, que seguirem en aquestes ratlles, distingeixen tres etapes en la història de la moneda visigòtica. La primera correspon a l’època en què els visigots es van establir a Aquitània i hi van fundar el regne de Tolosa. Llavors van encunyar sòlids i trients (1/3 del sòlid) d’or, a imitació de les peces romanes dels emperadors d’Occident (Valentinià III, Majorià, Livi Sever) i d’Orient (Zenó, Basilisc)...