La portalada de Ripoll

Portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll, s.XII.

ECSA / M.A.

Entorn el 1150, un equip d’escultors adossà una gran portalada de granit a la façana occidental de l’església abacial de Ripoll, construïda un segle abans. Aquesta obra monumental, inspirada en els arcs de triomf romans i carolingis, és un dels conjunts esculturals més vastos de l’art romànic. Els seu estil és l’hereu de diverses tradicions: l’escola tolosana de Gilabert, els marbrers rossellonesos i els talladors de pedra llombards.

El registre superior del frontispici està presidit, com...