La vida a la rereguarda

En el transcurs de la Guerra, una sèrie de factors van afectar d’una manera o d’una altra la població de Catalunya i van augmentar en intensitat i problemàtica a mesura que el conflicte avançava. Els aspectes ideològics, polítics o socials van incidir sobre una part de la població de Catalunya, bàsicament els adults i els majors d’edat; però també les persones de qualsevol edat, fins i tot els nadons, van ser víctimes dels bombardeigs. Aquest exemple també és vàlid per a la major part dels altres temes que són objecte d’aquest capítol.

Els bombardeigs, els refugiats, la fam, la...