L’aplec de Ripoll

El 15 de novembre de 977 hi hagué, a Ripoll, un important acte de contingut religiós i polític. Hi assistiren els principals jerarques civils i religiosos dels comtats catalans, entre els quals Miró Bonfill, bisbe de Girona i comte de Besalú; Fruia, bisbe de Vic; Borrell II, comte de Barcelona, i Oliba I, comte de Cerdanya. Atesa la funció religiosa de la reunió (procedir a la tercera consagració de l’església monacal de Ripoll), els clergues hi devien predominar: a més de bisbes, hi havia canonges, sacerdots, monjos, levites i abats. Del bisbe Guisad d’Urgell es diu que “era present en l...