Les grans batalles

Portada del Butlletí “Exèrcit del Poble” en el primer aniversari de la Guerra, Barcelona, 19-7-1937.

Col·l. R. Surroca

La República va veure’s obligada a sostenir una guerra sense disposar d’un veritable exèrcit. El primer intent de constituir-lo fou un decret de Largo Caballero de 30 de setembre de 1936, que creà l’Exèrcit Popular, estructurat en brigades mixtes, batallons i companyies.

La militarització de les columnes de milicians fou costosa i llarga. Als Països Catalans va resultar diversificada. Fou senzilla a Menorca, on les forces militars havien mantingut la seva...