Llengua parlada i llengua imposada

A l’últim terç del set-cents es produí un canvi important en els usos de la llengua catalana. En la part del territori català dependent de la monarquia hispànica, es van començar a notar els efectes d’una política orientada a la castellanització. Aquesta nova ordenació tenia uns fonaments anteriors. De fet, el primer indici ja es detectava a la Nova Planta. Ara bé, cal considerar que les repercussions immediates d’aquest decret no traspassaren, en general, l’àmbit de la Reial Audiència. Per tant, el domini d’una instància força restringida. Amb tot, una de les conseqüències més rellevants de...