Observacions finals

El lector trobarà, en aquest treball, una panoràmica general de la història dels països de parla catalana del 1789 al 1860. El títol escollit pretén comunicar de forma sintètica la radicalitat dels canvis que dominaren l’etapa: canvis en el terreny polític i institucional, cultural, social i econòmic. Amb l’avantatge que el temps representa per al judici de l’historiador, aquell canvi general pot ser qualificat com una “gran transformació” (títol, com se sap, d’un gran llibre de l’antropòleg Karl Polanyi), en la mesura que comportà la consolidació del capitalisme i de la societat liberal...