Les esportelles, els getons i els pesals

Alguns objectes metàl·lics d’ús quotidià comparteixen amb les monedes algunes característiques físiques, de tal manera que, tradicionalment, ha estat la numismàtica la que s’ha ocupat d’estudiar-los i documentar-los. Aquest és el cas, per al període que ens ocupa, de les esportelles, els getons i els pesals.

Les esportelles

Esportelles o medalles de record que adquirien els pelegrins en visitar el monestir santuari de Montserrat. Daten dels segles XIV-XV.

Crusafont M.: Medalles commemoratives dels Països Catalans i de la corona catalano-aragonesa (s. XV-XX)...