Les ferramentes d’aplicació

S’entén per ferramentes d’aplicació el conjunt d’elements de ferro clavats als batents de fusta de les portes, que tenen una funció estructural determinada: els claus de porta, les plaques i les planxes de ferro tenen la missió de reforçar la fusta; els golfos i frontisses permeten articular els batents; els bernats i les lleves, barrar-los i fixar-los; els tiradors i picaportes faciliten la mobilitat i exerceixen funcions d’avís; els panys, claus i forrellats serveixen per a tancar en ferm. Molts d’aquests elements estan ricament ornamentats, especialment quan van clavats a les portes...