OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

indústria tèxtil

Mostrant 11 - 20 de 2090

accelerant de tintura

Producte que infla les fibres accelerant o fent-ne possible la tintura.

Hom l’empra principalment per a tenyir fibres hidròfugues com les de polièster.

acidar

Donar un bany d’àcid als filats o als teixits per destruir-ne les matèries minerals, millorar-ne el tacte i fer-los adquirir cracant.

aclaridor

Espècie de pinta emprada pels teixidors en els telers de galons de seda.

acoblament

Operació d’acabat que consisteix a unir entre elles diverses capes de teixit, o una o diverses capes de teixit amb una o diverses làmines de matèries no tèxtils.

Amb aquesta operació s’obté un producte que gaudeix de les diferents propietats dels seus components. Així, hom acobla teixits diversos amb capes de matèries esponjoses ( foam lay ), per a millorar la capacitat d’abrigament d’aquells, conservant llur permeabilitat, o bé amb làmines de goma o matèries sintètiques per a impermeabilitzar-los. L’acoblament és fet, generalment, utilitzant adhesius, pressió o calor. Hom recobreix la superfície d’un dels teixits components, per exemple, amb adhesiu i el fa passar juntament amb l’altre o els altres materials entre corrons de pressió. En cas que un dels materials que han de constituir el conjunt sigui termoplàstic, pot ésser suprimit l’ús de l’adhesiu i la unió és obtinguda per simple escalfament i pressió.

acoblar

Acabar (teixits) mitjançant una operació d’acoblament.

acorar

Repassar el cànem, ja pentinat, amb una pinta de pues molt primes i fines.

Adelaida Ferré i Gomis

Folklorista.
Barcelona, Barcelonès, 24 de febrer de 1881 — Barcelona, Barcelonès, 9 de març de 1955

Formada a Llotja (Barcelona). Dirigí l’Escola Municipal d’Oficis de la Dona (1911-51). Classificà els brodats de diverses col·leccions i museus barcelonins. Guanyà diversos premis oficials i col·laborà en diverses publicacions. Com a folklorista, es dedicà sobretot a l’estudi de les rondalles, de les quals en recopilà prop d’un centenar seguint les directrius de Rossend Serra, de qui fou deixeble. Divulgà les seves investigacions en conferències i articles publicats a La Veu Comarcal (Ripoll), Art Jove, Catalana, Catalunya, La Veu de CatalunyaButlletí dels Museus i d’altres. Una selecció dels seus treballs fou recollida a De folklore (c. 1920).

adomassar

Fer tornar negatiu un lligament positiu o viceversa, de manera que la mostra o tema decoratiu sigui lluent damunt un fons mat.

adomassat

Semblant al domàs; que conté elements d’aquest teixit.

És aplicat especialment al teixit de lli, cotó o llana, fabricat segons la mateixa tècnica que el domàs.

| adomassada

adreçament

Operació d’acabament que consisteix a disposar els fils de trama perpendiculars respecte als d’ordit.

L’adreçament és realitzat en màquines del tipus ram , proveïdes de mecanismes que permeten de desplaçar les passades per tal d’obtenir l’esmentada perpendicularitat.

Llegir més...