i metal·lúrgia | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

metal·lúrgia

Mostrant 211 - 220 de 544

escorificar

escorificar (es), to scorify (en)
Reduir a escòria.

escumadora

Cullera amb què el fonedor treu l’escòria que sura a la superfície d’un metall en fusió.

estampa

Matriu d’estampar.

estampació

Conjunt d’operacions a què hom sotmet una planxa o làmina metàl·lica a fi d’obtenir, per deformació plàstica, un objecte amb una forma geomètrica determinada.

L’estampació comprèn les operacions de tallat de la planxa, el corbament i l'embotició, que hom efectua en premses i per mitjà de matrius o estampes. Generalment hom treballa el metall en fred, però en alguns casos d’embotició la deformació pot ésser efectuada en calent. Malgrat el seu cost elevat, l’estampació redueix els treballs de soldadura i collada i produeix, així, peces més senzilles i lleugeres i que presenten més resistència mecànica.

estampar

Transformar (els metalls) per estampació.

estampat

Dit de la peça, objecte, etc, metàl·lic afaiçonat per estampació.
| estampada

estanyament

Operació d’estanyar.

estanyar

estañar (es), to tin (en)
Recobrir (un metall) d’una capa d’estany .

estructura microgràfica

Estructura de la superfície d’un metall observada amb un microscopi metal·logràfic.

eutectoide

Dit del fenomen caracteritzat per la precipitació simultània de dues fases, estructuralment i químicament diferents, a partir d’una altra fase sòlida.

Hom anomena compost eutectoide el producte d’aquesta precipitació.

Llegir més...