i Caixes i bancs de Catalunya | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

☰ Sumari

Caixes i bancs de Catalunya

Presentació

Caixes i bancs és una adaptació digital de l’obra publicada en quatre volums per Enciclopèdia entre els anys 1995 i 2000, a càrrec de Francesc Cabana i Vancells. El sumari dels llibres es pot consultar ara com un arbre de navegació. La informació que conté ha pres sens dubte una rellevància històrica, atesa la desaparició recent de les caixes, que havien tingut un pes majoritari dins el sistema financer català.

L’obra presenta 150 anys d’història de les entitats catalanes, repartida en unes etapes força paral·leles tant pel que fa a les caixes com als bancs, tret d'alguns matisos propis. Una primera etapa, en el cas dels bancs, que arriba al 1874, any que s’estableix el privilegi d’emissió de bitllets a favor del Banc d’Espanya; la segona s'estén fins el 1905, any de la creació de la Caixa de Pensions, ja que la seva aparició condiciona i modifica l’actuació de les ja existents, atesa l’empenta i el canvi que imposa des del seu inici, i any també, de la mort de Manuel Girona, el fundador de la banca moderna catalana; les següents etapes són la de 1905 a 1920, en què la suspensió de pagaments del Banc de Barcelona modifica el panorama bancari; del 1920 a la guerra civil (1936-39); des del 1940 fins al 1959: anys de política autàrquica i d’aïllament de l’economia catalana i espanyola; del 1960, amb l’aplicació del Pla d’Estabilització i la nova ordenació del crèdit i de la banca, fins al 1975, data de la mort del dictador; i finalment, del 1976 al 1997: la transició i els primers anys de la democràcia.

A més de les publicacions consultades per l’autor, que es poden trobar a la bibliografia, l’anàlisi s’ha basat en les dades de les memòries anuals i els llibres d’actes de les juntes de govern i els consells d’administració de cada entitat.

Per contextualitzar el text en el marc legal de l’època, s’inclou en el sumari la Llei de bancs de 1856 i les disposicions legals a les quals estaven sotmeses totes les caixes.

Caixes i bancs va ser guardonada amb el premi Economia 1997, concedit pel Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Direcció i autoria
Crèdits i altra documentació impresa

Equip editorial

Lourdes Bontempelli i Francisco

Secretària de redacció

Montserrat Clarassó

Correcció

Anna Figueras

Correcció

Jordina Guitart

Correcció

Violant Juan

Correcció

David Sánchez

Correcció

Pilar Serra

Correcció

Josep Subirats

Correcció

Adriana Martínez Vila-Abadal

Disseny i maquetació

 

Fotografies

Arxiu particular de Francesc Cabana i Vancells

Rambol

Gabriel Serra i Llimona

Caixa de Sabadell

Caixa de Barcelona

Caixa Laietana

Caixa de Manresa

Caixa de Terrassa

Caixa de Manlleu

Caixa de Pensions

Caixa del Penedès

Caixa de Catalunya

Caixa de Girona

Caixa de Tarragona

Llegir més...