i Llibre d’estil d’Enciclopèdia Catalana | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

☰ Sumari

Llibre d’estil d’Enciclopèdia Catalana

Presentació

La concepció d’aquest LLIBRE D’ESTIL ―publicat el juny del 2009― prové de la necessitat d’ordenar i unificar les convencions que fins ara seguien els segells del Grup Enciclopèdia Catalana (sobretot, La Galera, Text i Grans Obres), i de la voluntat de posar a l’abast d’autors, redactors, traductors, correctors, editors i altres col·laboradors un manual d’ús eminentment pràctic.

En aquest llibre seguim les obres gramaticals de referència, tant les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans com les de les autoritats lingüístiques reconegudes. Així, doncs, no hi desenvolupem solucions pròpies sobre aspectes gramaticals, sinó que hi consignem les preferències del nostre grup editorial sobre punts ja estudiats per d’altres.

En les descripcions gramaticals, hem utilitzat verbs impersonals quan són acceptades per tota la comunitat lingüística, i la primera persona del plural quan expressen el criteri particular del nostre Grup. Així mateix, hem especificat quina és l’opció que vol adoptar cada segell editorial en aspectes que admeten tant la variant normativa com la col·loquial.

En els exemples que il·lustren les explicacions gramaticals, presentem de manera prioritària, en verd, la nostra forma preferent; entre claudàtors i sense ratllar, la forma admissible, i, entre claudàtors i ratllada, la forma incorrecta per als estudiosos de la llengua. La tria entre la primera i la segona forma dependrà del caràcter de cada text.

En darrer lloc, recordem que, com qualsevol manual d’estil, aquesta obra és orientativa. El temps valorarà l’adequació de les formes i els criteris recollits, com també l’adopció d’alternatives que, per damunt de tot, tenen com a objectiu respectar la coherència dels textos.

Crèdits
Redacció

Mireia Sopena

Direcció editorial

Jesús Giralt i Radigales

Assessoria lingüística

Josep Torras Rodergas

Correcció

Pilar Serra i Llimona

Àngels Ferrand i Aranda

© 2009 Enciclopèdia Catalana

Llegir més...