2020. Termes normalitzats pel Consell Superior del TERMCAT

adreça de difusió discrecional n f TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Adreça que identifica un grup de destinataris potencials entre els quals només un, seleccionat cada cop per l'encaminador, està destinat a rebre la informació.

adreça de monodifusió n f TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Adreça que identifica un destinatari individual en una xarxa.

adreça de multidifusió n f TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Adreça que identifica un grup de destinataris en una xarxa.

aleró n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Element aerodinàmic consistent en una superfície plana fixada horitzontalment per mitjà de suports a la carrosseria d'un vehicle, sovint a la part posterior, que s'utilitza per a incrementar l'adherència de les rodes a terra a alta velocitat mitjançant l'afegiment de càrrega aerodinàmica.

alimentació de debò o alimentació de veres n f ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum de productes frescos i poc processats en l'elaboració dels quals s'alteren mínimament les qualitats naturals.

anunci de vídeo o videoanunci n m COMUNICACIÓ > PUBLICITAT. Anunci realitzat en format de vídeo que es difon especialment a través d'internet.

anunci de vídeo dins de flux o videoanunci dins de flux  n m COMUNICACIÓ > PUBLICITAT. Anunci de vídeo que es difon al començament, entremig o bé al final de la reproducció en continu d'un altre vídeo al qual està vinculat, que sovint es pot ometre al cap de pocs segons.

anunci de vídeo fora de flux o videoanunci fora de flux n m COMUNICACIÓ > PUBLICITAT. Anunci de vídeo integrat dins el codi d'una pàgina web o d'una xarxa social, no vinculat a la reproducció de cap altre vídeo, que apareix entre els paràgrafs d'un article o entre articles, a mesura que s'avança per la pàgina.

anunci de vídeo natiu o videoanunci natiu n m COMUNICACIÓ > PUBLICITAT. Anunci de vídeo que es crea específicament per a ser reproduït en una plataforma determinada.

apivegetarià | apivegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Vegetarià que segueix un règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i de productes apícoles.

apivegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i de productes apícoles.

aqüícola adj PESCA. Relatiu a l'aqüicultura.

avipiscivegetarià | avipiscivegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram i de peix.

avipiscivegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram i de peix.

avivegetarià | avivegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram.

avivegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram.

bateria bipolar n f TRANSPORTS > MOBILITAT. Bateria amb una gran capacitat d'emmagatzemament que es compon únicament de capes de cèl·lules sobreposades, sense connectors ni cablatge, amb la finalitat d'augmentar l'autonomia dels vehicles elèctrics i d'abaratir els costos de fabricació.

biocombustible o biocarburant n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Combustible líquid o gasós no fòssil produït a partir de biomassa d'origen vegetal o animal, que s'obté com a subproducte o bé com a recurs principal.

biocombustible de primera generació o agrocarburant o agrocombustible o biocarburant de primera generació n m TRANSPORTS > MOBILITAT . Biocombustible procedent de cultius agrícoles, generalment elaborat a partir de sucres i olis vegetals.

biocombustible de quarta generació o biocarburant de quarta generació n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Biocombustible procedent de la biomassa extreta del cultiu de microalgues modificades genèticament per a augmentar-ne la productivitat.

biocombustible de segona generació o biocarburant de segona generació n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Biocombustible procedent de matèria orgànica o cultius no alimentaris, generalment fusta, residus agrícoles o forestals, fracció orgànica dels residus urbans, llots de depuradora i purins.

biocombustible de tercera generació o biocarburant de tercera generació o biocombustible d'algues n f TRANSPORTS > MOBILITAT. Biocombustible procedent de la biomassa extreta del cultiu de microalgues.

biodièsel o biogasoil n m TRANSPORTS > MOBILITA. Biocombustible líquid obtingut per complet de lípids naturals, generalment olis vegetals o greixos animals, o bé obtingut en part d'aquests lípids i mesclat en una proporció variable amb gasoil.

bioetanol n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Biocombustible líquid obtingut per complet per destil·lació del sucre fermentat o bé obtingut en part del sucre fermentat i mesclat en una proporció variable amb gasolina.

biometà n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Biogàs depurat que conté una proporció molt elevada de metà.

biometanol n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Biocombustible líquid compost de metanol obtingut per complet mitjançant un tractament termoquímic de matèria orgànica o bé obtingut en part mitjançat aquest tractament i mesclat en una proporció variable amb gasolina.

cas n m INFORMÀTICA. Entrada registrada en un sistema de gestió de casos, identificada numèricament, on es detalla una incidència, una petició, una consulta o una proposta de millora d'un usuari i la relació de les actuacions que es van realitzant per donar-hi resposta, des del principi fins que es tanca.

categoria tipogràfica o classe tipogràfica n f ARTS GRÀFIQUES. Cadascun dels grups en què s'apleguen les lletres tipogràfiques que presenten característiques afins des del punt de vista formal, històric o estètic.

cercatalents o vistaire n m, f TREBALL. Persona física o jurídica que, per encàrrec d'una empresa, s'ocupa d'identificar i seleccionar professionals altament qualificats per a exercir funcions directives i executives, i de persuadir-los perquè s'hi incorporin.

ciberseducció de menors n f TELECOMUNICACIONS. Ciberdelicte en què un adult, valent-se sovint d'una identitat falsa, estableix una relació afectiva amb un infant o un jove menor d'edat amb l'objectiu d'obtenir-ne imatges de contingut sexual o d'abusar-ne o agredir-lo sexualment.

circulació en comboi n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Desplaçament d'un grup de vehicles independents que circulen afilerats de manera sincrònica sota control electrònic per una via interurbana, generalment una autopista, amb l'objectiu de descongestionar la circulació i reduir la despesa energètica.

comboi automatitzat n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Conjunt de vehicles independents afilerats que avancen de manera sincrònica per una via integrats en un sistema de circulació en comboi.

combustible alternatiu o carburant alternatiu n m TRANSPORTS . Combustible que pot substituir la gasolina o el gasoil en un motor d'explosió interna amb un rendiment similar i un grau de contaminació menor.

combustible baix en carboni o combustible de baix contingut en carboni o combustible de baixes emissions de carboni n m TRANSPORTS . Combustible que té una composició de carboni inferior als combustibles habituals per a motors de combustió interna i, com a conseqüència, genera un volum de diòxid de carboni menor.

combustible gasós n m TRANSPORTS. Combustible que, en condicions normals, es troba en estat gasós.

conducció a vela o velejament n f TRANSPORTS. Acció de fer avançar per inèrcia un vehicle de motor mitjançant un sistema electrònic que desacobla el motor i la caixa de canvis quan no són necessaris, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

conduir a vela o anar a vela o velejar v intr TRANSPORTS. Fer avançar per inèrcia un vehicle de motor mitjançant un sistema electrònic que desacobla el motor i la caixa de canvis quan no són necessaris, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

coronavirus 2 de la síndrome respiratòria aguda greu o virus de la covid-19 o SARS-CoV-2 n m MICROBIOLOGIA | MEDICINA CLÍNICA. Virus de l'espècie coronavirus relacionat amb la síndrome respiratòria aguda greu, del gènere Betacoronavirus , de la família dels coronavirus, causant de la COVID-19.

coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu o virus de la SARS o SARS-CoV n m MICROBIOLOGIA | MEDICINA CLÍNICA. Virus de l'espècie coronavirus relacionat amb la síndrome respiratòria aguda greu, del gènere Betacoronavirus , de la família dels coronavirus, causant de la síndrome respiratòria aguda greu.

covid-19· o COVID-19 o malaltia del coronavirus 2019 n f MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES | PNEUMOLOGIA. Malaltia respiratòria d'origen víric causada pel coronavirus SARS-CoV-2, que en casos lleus produeix símptomes similars als de la grip, generalment febre, tos, dispnea, miàlgia i astènia, i en casos greus pot derivar en una pneumònia associada a un procés inflamatori general que requereix atenció intensiva.

crudivegà | crudivegana o crudivegetalista n m, f ALIMENTACIÓ. Vegà alimentari que segueix un règim alimentari basat en el consum, de manera exclusiva o en una proporció elevada, d'aliments crus, incloent-hi els germinats i els fermentats, o cuits a baixa temperatura.

crudiveganisme o crudivegetalisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari vegà basat en el consum, de manera exclusiva o en una proporció elevada, d'aliments crus, incloent-hi els germinats i els fermentats, o cuits a baixa temperatura.

crudivegetarià | crudivegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Vegetarià que segueix un règim alimentari basat en el consum, de manera exclusiva o en una proporció elevada, d'aliments crus, incloent-hi els germinats i els fermentats, o cuits a baixa temperatura.

crudivegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum, de manera exclusiva o en una proporció elevada, d'aliments d'origen vegetal i d'alguns aliments d'origen animal crus, incloent-hi els germinats i els fermentats, o cuits a baixa temperatura.

crudívor | crudívora n m, f ALIMENTACIÓ. Persona que segueix un règim alimentari basat en el consum, de manera exclusiva o en una proporció elevada, d'aliments crus, incloent-hi els germinats i els fermentats, o cuits a baixa temperatura.

crudivorisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum, de manera exclusiva o en una proporció elevada, d'aliments crus, incloent-hi els germinats i els fermentats, o cuits a baixa temperatura.

decaflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a deu flops.

deslocalització interior n f EMPRESA. Transferència de l'activitat o part de l'activitat d'una empresa a una altra regió del país on està ubicada, especialment per motius econòmics.

deslocalització propera n f EMPRESA. Transferència de l'activitat o part de l'activitat d'una empresa a una zona situada a prop, generalment a un país limítrof o pròxim, especialment per motius econòmics.

dieta paleolítica o paleodieta n f ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en la dieta atribuïda als humans del paleolític, consistent sobretot en el consum de carn, peix, verdura, fruita i arrels.

difusió discrecional n f TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Enviament d'informació a un sol destinatari d'una llista de destinataris amb una adreça compartida, el qual és seleccionat automàticament per l'encaminador segons la proximitat o altres paràmetres.

difusió segmentada n f EMPRESA | COMUNICACIÓ. Enviament d'una mateixa informació, a través d'internet, la ràdio, la premsa o la televisió, a una categoria concreta de destinataris, seleccionats segons el perfil, les preferències o les característiques demogràfiques.

difusió web n f TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Difusió d'informació per internet, generalment presentacions, cursos, seminaris, vídeos o programes de ràdio i televisió, que es duu a terme en temps real, mitjançant la tecnologia de tramesa automàtica, als internautes abonats a un canal web determinat.

ecogastronomia o menjar lent n f ALIMENTACIÓ. Corrent que promou el plaer de menjar de manera sana i variada, la gastronomia tradicional basada en productes artesans, sobretot ecològics, de temporada i de proximitat, i també la preservació del patrimoni alimentari local.

empoderament n m SOCIOLOGIA. Procés pel qual una persona o un grup social aconsegueixen la força o els mitjans necessaris per a enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics, socials o laborals.

empoderar v tr SOCIOLOGIA. Fer que una persona o un grup social aconsegueixin la força o els mitjans necessaris per a enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics, socials o laborals.

empoderar-se v intr pron SOCIOLOGIA. Aconseguir la força o els mitjans necessaris per a enfortir el propi potencial en termes econòmics, polítics, socials o laborals.

enquesta panel n f MATEMÀTIQUES. Tècnica que consisteix a entrevistar un mateix grup d'individus en diferents moments, per tal d'estudiar els canvis d'actituds i d'opinions que s'hi van produint.

espòiler n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Element aerodinàmic integrat en un vehicle en forma d'apèndix en contacte complet amb una part de la carrosseria, sovint els para-xocs o els laterals, que s'utilitza per a millorar el coeficient aerodinàmic mitjançant la reducció de les turbulències del flux d'aire generades pel moviment del vehicle.

estació de recàrrega d'hidrogen n f n f">hidrogenera. Estació de recàrrega de gas especialitzada en el subministrament per a vehicles d'hidrogen.

estació de recàrrega de gas o gasinera n f TRANSPORTS > MOBILITAT. Estació de servei proveïda de grans dipòsits de gas, generalment de gas natural per a vehicles, que disposa d'un o més punts de recàrrega per a vehicles de gas.

estació de recàrrega elèctrica o electrolinera n f TRANSPORTS > MOBILITAT. Estació de servei connectada a la xarxa d'electricitat general o proveïda d'un sistema propi de generació que disposa d'un o més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

estació de recàrrega eòlica o electrolinera eòlica n f TRANSPORTS > MOBILITAT . Estació de recàrrega elèctrica que obté l'electricitat de l'energia eòlica.

estació de recàrrega solar o electrolinera solar n f TRANSPORTS > MOBILITAT. Estació de recàrrega elèctrica que obté l'electricitat de l'energia solar.

estil de lletra o estil n m ARTS GRÀFIQUES. Repertori de glifs d'una lletra que presenten característiques de disseny uniformes, especialment el grau d'inclinació, el gruix o l'amplada.

exaflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a un trilió de flops.

flexivegetarià | flexivegetariana o flexitarià | flexitariana n m, f ALIMENTACIÓ. Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn i peix.

flexivegetarianisme o flexitarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn i peix.

flops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a una operació de coma flotant per segon.

font n f INFORMÀTICA | ARTS GRÀFIQUES. Implementació digital d'un estil de lletra, que conté els glifs i un codi específic a partir dels quals un programa pot renderitzar l'escriptura.

font variable n f INFORMÀTICA | ARTS GRÀFIQUES. Font que permet que un programa renderitzi més d'un estil de lletra.

format de font n m INFORMÀTICA | ARTS GRÀFIQUES. Codificació específica amb què s'emmagatzema una font en un fitxer, que permet que sigui executada per un programa.

frigà | frigana n m, f ALIMENTACIÓ. Persona que segueix un estil de vida anticonsumista centrat a adoptar mitjans alternatius de satisfer les necessitats per a minimitzar la dependència de l'economia convencional.

friganisme n m ALIMENTACIÓ. Estil de vida anticonsumista centrat a adoptar mitjans alternatius de satisfer les necessitats per a minimitzar la dependència de l'economia convencional.

fructiturisme o turisme de la fruita n m TURISME. Modalitat de turisme gestionada per col·lectius de pagesos que es practica amb l'objectiu de conèixer el món de la fruita dolça, així com el paisatge, la cultura i la gastronomia autòctona de les regions on es conreen arbres fruiters.

frugívor | frugívora o fruitarià | fruitariana n m, f ALIMENTACIÓ. Persona vegana que segueix un règim alimentari basat en el consum de fruita, fruits i llavors.

frugivorisme o fruitarisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari vegà basat en el consum de fruita, fruits i llavors.

gas liquat del petroli o GLP n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Combustible gasós compost principalment de butà i propà i obtingut de la destil·lació del petroli que s'emmagatzema en estat líquid a pressions baixes, utilitzat sobretot per al transport urbà.

gas natural comprimit o GNC n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Gas natural per a vehicles que s'emmagatzema en estat gasós a alta pressió, generalment entre 200 i 250 bars, utilitzat sobretot en entorns urbans perquè proporciona una autonomia mitjana.

gas natural liquat o GNL n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Gas natural per a vehicles que s'emmagatzema en estat líquid a -162 °C, utilitzat sobretot en entorns interurbans perquè proporciona una autonomia elevada.

gas natural per a vehicles o GNV n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Combustible gasós compost majoritàriament de metà i obtingut com a subproducte del petroli, que s'emmagatzema comprimit o bé en estat líquid.

gasoil baix en sofre o dièsel de baix contingut en sofre o gasoil de baix contingut en sofre n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Gasoil que conté una proporció de sofre inferior a 500 ppm.

gasoil molt baix en sofre o dièsel de molt baix contingut en sofre o gasoil de molt baix contingut en sofre n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Gasoil que conté una proporció de sofre inferior a 15 ppm.

gigaflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a mil milions de flops.

habitabilitat n f TRANSPORTS > MOBILITAT. Conjunt de condicions afavoridores de la qualitat de vida que un entorn, generalment una ciutat de grans dimensions, ofereix als seus habitants.

habitable adj TRANSPORTS > MOBILITAT. Dit d'un entorn, especialment una ciutat de grans dimensions, que ofereix als seus habitants un conjunt de condicions afavoridores de la qualitat de vida.

hectoflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a cent flops.

ictioturisme n m TURISME. Conjunt d'activitats pròpies del turisme pesquer que tenen lloc en terra.

kiloflops o quiloflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a mil flops.

lactovegetarià | lactovegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Vegetarià que segueix un règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i productes lactis.

lactovegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i productes lactis.

lletra tipogràfica o família tipogràfica n f ARTS GRÀFIQUES. Conjunt d'estils de lletra amb una denominació comuna que comparteixen uns trets de disseny determinats, especialment el contrast entre els traços fins i els gruixuts, l'altura de la x o la classe de serif.

medià -ana adj MATEMÀTIQUES. Relatiu o pertanyent a la mediana.

megaflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a un milió de flops.

menjar de debò o menjar de veres n m ALIMENTACIÓ. Aliment fresc o poc processat en l'elaboració del qual s'alteren mínimament les qualitats naturals.

micoturisme o turisme del bolet n m TURISME. Modalitat de turisme gestionada per recol·lectors o productors de bolets que es practica amb l'objectiu de conèixer el món dels bolets i el paisatge, la cultura i la gastronomia autòctona de les regions on se'n fan.

minbar n m CONSTRUCCIÓ | ARQUEOLOGIA. Trona adossada a un alquible, prop del mihrab.

monodifusió n f TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Enviament d'informació a un o diversos destinataris individuals, cadascun dels quals està identificat amb una adreça pròpia exclusiva.

mosquit del Japó n m ZOOLOGIA. Mosquit de la família dels culícids originari del sud-est asiàtic, gros, de color marronós i amb ratlles longitudinals daurades al dors del tòrax, que habita principalment en àrees forestals i resisteix bé les temperatures fredes.

multidifusió n f TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Enviament simultani de la mateixa informació a tots els membres d'un grup de destinataris, els quals estan identificats amb una mateixa adreça.

oleoturisme o turisme de l'oli n m TURISME. Modalitat de turisme gestionada per col·lectius de pagesos que es practica amb l'objectiu de conèixer el món de l'oli, així com el paisatge, la cultura i la gastronomia autòctona de les regions on es conreen oliveres.

ovolactovegetarià | ovolactovegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Vegetarià que segueix un règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal, ous i productes lactis.

ovolactovegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal, ous i productes lactis.

ovovegetarià | ovovegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Vegetarià que segueix un règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i ous.

ovovegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i ous.

panel n m MATEMÀTIQUES. Mostra permanent de persones que són interrogades periòdicament perquè informin sobre l'evolució d'actituds i opinions.

panel o pànel n m COMUNICACIÓ. Reunió, generalment dirigida per un moderador, en què una mostra d'experts de l'àmbit acadèmic o professional exposen el seu punt de vista sobre un tema específic.

panel de consumidors n m MATEMÀTIQUES. Mostra de famílies que, en la investigació de mercats, és consultada periòdicament sobre les seves compres i despeses.

panel de degustadors n m VITICULTURA. Mostra de degustadors que avalua conjuntament, sovint amb un tractament estadístic dels seus judicis, la qualitat d'un o més vins.

panel de gens n m GENÈTICA. Prova genètica basada en la seqüenciació massiva, que permet analitzar simultàniament i amb rapidesa un gran nombre de gens, generalment associats a una determinada malaltia.

panel de víctimes n m RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES. Pràctica de justícia restaurativa en què un grup de víctimes d'un determinat tipus de delicte exposen voluntàriament, davant d'un grup d'ofensors que han comès el mateix delicte, els perjudicis que aquell fet els ha provocat, amb la finalitat de contribuir a la recuperació anímica de les víctimes i al canvi d'actitud dels ofensors.

permagel o permafrost n m GEOLOGIA. Capa de sòl, incloent-hi el gel o la matèria orgànica que pot contenir, que es manté a una temperatura igual o inferior als 0°C durant un mínim de dos anys consecutius.

pesca turística o pescaturisme n f TURISME. Activitat pròpia del turisme pesquer consistent a assistir com a espectador a una jornada de pesca en una embarcació.

petaflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a mil bilions de flops.

piscivegetarià | piscivegetariana n m, f ALIMENTACIÓ. Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de peix.

piscivegetarianisme n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de peix.

pornodifusió no consentida n f TELECOMUNICACIONS | DRET PENAL. Difusió, generalment a través d'internet, de fotografies o enregistraments audiovisuals de contingut sexual o íntim d'una persona sense el seu consentiment.

pornodifusió per revenja o pornorevenja n f TELECOMUNICACIONS | DRET PENAL. Pornodifusió no consentida en què el material divulgat havia estat enregistrat prèviament amb el consentiment de la víctima per la mateixa persona que en fa difusió, generalment en el marc d'una relació sentimental o sexual, portada a terme sovint amb voluntat de xantatge o humiliació.

preu virtual o preu a l'ombra n m ECONOMIA. Valor monetari assignat a un bé o servei, normalment en absència del seu valor de mercat, que pretén reflectir el valor que el consum del bé o servei implica per als individus i la societat.

punt de codi n m INFORMÀTICA | ARTS GRÀFIQUES. Identificador de cadascun dels signes que constitueixen un joc de caràcters.

règim alimentari o dieta n m ALIMENTACIÓ. Mode d'alimentació d'una persona, que té en compte tant la quantitat com la qualitat i la freqüència.

relocalització o deslocalització de tornada n f EMPRESA. Tornada de l'activitat o part de l'activitat d'una empresa al seu país d'origen després d'una etapa de deslocalització.

seminari web n m TELECOMUNICACIONS. Seminari multimèdia, interactiu i accessible en línia, que es pot seguir, en directe o en diferit, a través d'un web.

senglar híbrid o porc fer híbrid n m ZOOLOGIA. Porc que resulta de l'encreuament entre porc senglar (Sus scrofa ) i porc domèstic (Sus scrofa domesticus ).

síndrome respiratòria aguda greu o SARS o SRAG n f MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES | PNEUMOLOGIA. Malaltia respiratòria d'origen víric causada pel coronavirus SARS-CoV, que es manifesta amb febre alta, tos seca, cefalees i miàlgies, de vegades amb diarrea, i que pot derivar en una pneumònia greu.

sistema de gestió de casos n m INFORMÀTICA. Programari que gestiona els casos d'incidències, peticions, consultes o propostes de millora reportats pels usuaris en el si d'una organització o pels seus clients.

sistema de parada i engegada n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Sistema electrònic de determinats vehicles amb un motor de combustió interna que apaga el motor quan s'atura i l'engega de nou en iniciar la marxa, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

solució d'urea n f TRANSPORTS > MOBILITAT. Additiu d'un sistema de reducció catalítica selectiva consistent en una dissolució sintètica d'urea al 32,5% en aigua desmineralitzada, continguda en un dipòsit específic del sistema, que reacciona amb els gasos resultants de la combustió del motor.

sostre fotovoltaic n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Sostre de determinats vehicles equipat amb panells solars que permet fer una aportació suplementària d'energia elèctrica com a font d'energia.

superfamília tipogràfica n f ARTS GRÀFIQUES. Família tipogràfica amb un gran nombre d'estils de lletra.

taula de codis o pàgina de codis n f INFORMÀTICA | ARTS GRÀFIQUES. Conjunt finit i ordenat de punts de codi en què cada punt és associat a un codi binari únic que correspon a un caràcter o a part d'un caràcter.

teraflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a un bilió de flops.

trufiturisme o turisme de la tòfona n m TURISME. Especialitat del micoturisme centrada en la descoberta de la tòfona.

turisme aqüícola n m TURISME. Modalitat de turisme gestionada per col·lectius d'aqüicultors que es practica amb l'objectiu de conèixer les activitats i els productes del medi aqüícola.

turisme de pesca n m TURISME. Modalitat de turisme que té per objectiu la pràctica de la pesca esportiva, ja sigui fluvial o marítima.

turisme pesquer o turisme mariner n m TURISME. Modalitat de turisme gestionada per col·lectius de pescadors que es practica amb l'objectiu de conèixer les activitats i els productes del medi marí, així com els costums, les tradicions, el patrimoni i la cultura pesquera i marinera en general.

vegà alimentari | vegana alimentària o vegetalista n m, f ALIMENTACIÓ. Vegetarià que segueix un règim alimentari basat en el consum exclusiu d'aliments d'origen vegetal.

veganisme alimentari o vegetalisms n m ALIMENTACIÓ. Règim alimentari basat en el consum exclusiu d'aliments d'origen vegetal.

vehicle bicombustible n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Vehicle automòbil amb motor de combustió interna que utilitza alternativament un combustible fòssil i un combustible gasós, emmagatzemats en dipòsits diferents i seleccionats per un sistema de control del mateix vehicle o bé a voluntat del conductor.

vehicle d'alta eficiència energètica n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Vehicle eficient en què el grau d'aprofitament de l'energia és especialment elevat.

vehicle d'hidrogen n m TRANSPORTS > MOBILITATVehicle automòbil que té l'hidrogen com a font d'energia.

vehicle de combustible flexible n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Vehicle automòbil amb un motor de combustió interna capaç d'utilitzar dos o més combustibles sols o barrejats, sovint gasolina i etanol, que s'emmagatzemen en el mateix dipòsit.

vehicle de gas n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Vehicle automòbil proveït d'un motor de combustió interna que funciona amb un combustible gasós com a carburant únic o bé com a carburant complementari d'un altre.

vehicle de pila de combustible n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Vehicle d'hidrogen proveït d'un motor elèctric que extreu l'energia d'una bateria o un supercondensador alimentats amb hidrogen emmagatzemat i oxigen de l'aire com a reactius.

vehicle dual n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Vehicle automòbil amb motor de combustió interna que utilitza simultàniament un combustible fòssil i un combustible gasós, emmagatzemats en dipòsits diferents però barrejats per a la combustió en un mateix carburador, d'acord amb una proporció que varia segons les condicions del desplaçament.

vehicle eficient n m TRANSPORTS > MOBILITAT. Vehicle automòbil que extreu un rendiment elevat de l'energia que necessita per a funcionar, amb independència de quina sigui la font d'energia utilitzada.

vistaire o cercapromeses n m f ESPORT. Persona encarregada per un club esportiu d'observar el joc i valorar les possibilitats de projecció de joves esportistes per recomanar-ne el fitxatge.

yotta- pfx FÍSICA. Forma prefixada que significa 'vuit', utilitzada en el sistema internacional per a denominar el múltiple d'una unitat equivalent a un quadrilió de vegades aquesta unitat (1024).

yottaflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a un quadrilió de flops.

zetta- pfx FÍSICA. Forma prefixada que significa 'set', utilitzada en el sistema internacional per a denominar el múltiple d'una unitat equivalent a mil trilions de vegades aquesta unitat (1021).

zettaflops n m INFORMÀTICA. Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a mil trilions de flops.