Jamaica 2014

El Govern va signar un acord d’ajustament estructural amb l’FMI, i va aconseguir un nou finançament d’aquest organisme. De totes maneres, amb la continuïtat dels programes de consolidació fiscal, el creixement del PIB va ser molt dèbil, entorn de l’1%. Malgrat la lenta recuperació del sector agrícola, les exportacions de sucre encara van continuar estancades, igual que el turisme. De moment, les remeses dels emigrants van ser el recurs que va ajudar a equilibrar els comptes externs, però el Govern va plantejar noves vies d’activitat econòmica, entre d’altres, la legalització de la producció de marihuana per a consum medicinal. En aquest sentit, diverses empreses canadenques es van oferir a comercialitzar la marihuana de Jamaica en els mercats internacionals.