Jamaica 2015

Com a culminació d'un debat que ha durat dècades, el Govern va despenalitzar el consum de petites quantitats de marihuana, sempre que sigui amb finalitats medicinals o per a celebracions religioses, i amb els permisos adequats. Cal dir que la marihuana ha estat des de fa molt de temps una planta especialment vinculada a les tradicions religioses de Jamaica, en concret al moviment rastafari, i també se l'ha relacionat amb la música reggae, fins al punt que gai-rebé s'ha promocionat com un producte nacional associat a aquests dos fenòmens culturals que han reeixit amb força arreu del món.

En l'àmbit econòmic, el Govern va seguir aplicant una severa política d'ajustament estructural per a fer front a la càrrega que suposa un deute extern situat a l'entorn del 130% del PIB. En aquest context, després de passar al març l'avaluació del comitè de l'FMI, es va aprovar un nou préstec de prop de 600 milions de dòlars en el marc de l'acord signat l'any 2013.