i Associació per la Cultura de Mallorca | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Associació per la Cultura de Mallorca

institucions de cultura inst cult
Entitat fundada el 1923 a Palma, Mallorca, i que perdurà fins el 1936.

Sorgida d’una proclama signada el mateix any per Jaume Sastre, Andreu Bordoy, Joan Capó, Guillem Colom (Sóller), Miquel Duran (Inca), Llorenç Garcias (Artà), Pere Oliver (Felanitx) i Josep Claverol (Sant Jordi), fou presidida per Elvir Sans i Rosselló (1923-24), Emili Darder (1925-31), Miquel Massutí (1932-33) i Josep Sureda i Blanes (1934-36). Constituïda al marge de tot partit polític, tingué per objecte de difondre i d’impulsar la llengua catalana com a suport de la cultura autòctona. Aquest programa, dut a terme fins el 1926, que topà amb la Dictadura, fou reprès el 1930 a Palma, Felanitx, Sóller, Inca, Capdepera i Pollença. Les principals activitats foren l’organització dels Jocs Florals de Felanitx (1923), Sóller (1924) i Palma (1935); conferències sobre temes científics, culturals i higiènics; cursets de llengua, història, art i arqueologia; exposicions de flors, homenatges i commemoracions (com l’Exposició del llibre mallorquí de la Renaixença 1833-1933, amb la col·laboració de la Societat Arqueològica Lul·liana, el 1934), etc. A més del butlletí, publicà texts elementals d’història (com els d’Inca i Felanitx, de J. Capó), l' Almanac de les Lletres i un Calendari mallorquí (1924-36). De l’associació, en la qual convisqueren en harmonia elements políticament desiguals, sorgí, l’abril del 1931, l’avantprojecte de l' Estatut d’Autonomia de Mallorca i Eivissa. En conjunt, l’entitat representà durant tretze anys un lloable intent d’unió d’esforços i un eficaç impuls a l’educació i a la cultura del poble.

Col·laboració: 
JPMa
Llegir més...