i Consell General del Poder Judicial | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Consell General del Poder Judicial

dret dr
Òrgan de govern de poder judicial a l’Estat espanyol.

És compost pel president del Tribunal Suprem i per vint membres més, dotze dels quals són elegits per jutges i magistrats, quatre pel Congrés dels Diputats i quatre pel Senat. La llei orgànica 2/2004 provocà el canvi de majoria simple a majoria de tres cinquenes parts en el nomenament dels magistrats que havien de cobrir les vacants de determinats òrgans judicials.

L’Estatut del 2006 preveia la desconcentració del poder judicial en el Consell de Justícia de Catalunya però aquesta regulació fou declarada inconstitucional i nul·la pel Tribunal Constitucional en la seva sentència sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (STC 31 ⁄ 2010, de 28 de juny).

Llegir més...