i Gabriel Jackson | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Gabriel Jackson

història hist
Historiador nord-americà.
Mount Vernon, Nova York, 1921

Estudiós de la història d’Espanya, sobretot del període republicà i de la Guerra Civil, ha publicat entre altres obres: The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939 (1965), The Spanish Civil War (1967) i, després d’un llarg sojorn a l’Estat espanyol, Entre la reforma y la revolución. La república y la guerra civil 1931-1939 (1980), Aproximación a la España Contemporánea (1981), Catalunya republicana i revolucionària, 1931-1939 (1982) Octubre 1934. Cien años para la reflexión (1985), Breve historia de la guerra civil española (1986), Mozart (1991), Historia de un historiador (1993), Civilización y barbarie en la Europa del s. XX (1997). Instal·lat a Barcelona des del 1982, col·labora regularment en la premsa espanyola.

Llegir més...