Logo d'Art de Catalunya

Art de Catalunya - Ars Cataloniae és una adaptació digital de l’obra publicada en setze volums entre els anys 1997 i 2003, sota la direcció científica de Xavier Barral i Altet, que té per objectiu bastir una història nacional de l’art treballada amb els paràmetres de la investigació actual, però que, alhora, des del punt de vista artístic, configura un fil conductor propi per al camp de l’art dins de la història del país.

És una història de l’art que pel seu contingut s’allunya de les històries de l’art tradicionals, que són més aviat cronològiques o estilístiques. Per la seva orientació temàtica vol cobrir tots els camps de la creació, fins i tot de la creació quotidiana, amb vista a oferir una visió total, però també nacional, de l’art català. Així podem trobar articles en què es dóna una definició general de l’art de Catalunya i d’altres de més globalitzadors sobre la relació entre art, geografia i societat, o sobre les relacions artístiques entre Catalunya, Espanya i la resta d’Europa, i també hi ha articles amb una orientació més tradicional que expliquen l’arquitectura religiosa, l’escultura o la pintura. Un tractament a part és donat al naixement, la urbanització i el desenvolupament de ciutats i pobles, junt amb l’estudi de l’arquitectura pública i privada no religiosa, de l’arquitectura rural o de l’arquitectura de l’època de la industrialització. L’art tradicional inclou l’estudi de la creació derivada de les festes i costums en un terreny proper al de l’etnologia. També es consideren, a part, els elements constitutius d’una iconografia nacional catalana. Altres articles temàtics presenten les arts del llibre, els manuscrits, les arts decoratives, el disseny, la història del vestit, de la moneda, dels segells, etc., dins del projecte de presentar també la creació en sectors sovint negligits per la història de l’art. Així mateix s’ha volgut donar la importància que es mereix a la història de la fotografia o del vídeo, amb les referències necessàries al cinema.