El temps i la seva gestió

El mapa que apareix aquí fa referència al temps i el seu ús. Mentre que la mesura del temps i la seva durada es pot considerar com un fet universal i objectiu (els dies tenen 24 hores per a tothom), l’ús que se’n fa i la percepció que se’n té són subjectius i molt diferents per a cada persona i per a cada grup social.

Una de les variables del mapa mostra el que es coneix com a temps oficial, és a dir, quina hora és a qualsevol punt de la Terra simultàniament. Aquesta hora s’estableix a partir de la divisió de la Terra en 24 fusos o zones horàries de 15° d’amplada. Així...