El reialme de les molses

A la tundra, i molt especialment a la tundra típica que es fa en els territoris compresos entre les isotermes de juliol 4-5°C i 8-11°C, hi senyoregen les molses: fan una coberta contínua, una flonja catifa que només interromp el curs indecís de les aigües de fosa. Més al nord, a l’anomenada tundra septentrional, també les molses fan bandes torboses que encerclen claps nus, erms que resulten d’una particular dinàmica de congelació i desglaç del sòl.

Hom ha descrit la tundra com una taigà sense arbres. De fet, una i altra comparteixen trets climàtics i un nucli d’animals i plantes comuns. Però...