Logo de Biosfera

Biosfera. Els humans en els àmbits ecològics del món és una adaptació digital de l’obra del mateix nom publicada per Enciclopèdia Catalana entre el 1993 i el 1998 i dirigida per Ramon Folch i Guillèn.

L’obra mostra les relacions de l’espècie humana amb els grans dominis bioclimàtics de la Terra i els sistemes ecològics que aquests determinen, els anomenats biomes. En aquest sentit, l’obra persegueix alhora tres finalitats: en primer lloc, presentar els grans ecosistemes i biomes de la Terra, com ara les selves, les sabanes o els deserts, per exemple, i explicar-ne les característiques i el funcionament; en segon lloc, considerar les transformacions introduïdes per l’acció humana en aquests sistemes, des dels conreus i altres modificacions constructives fins als problemes de degradació ambiental, passant per les formes de gestió integrada que representen les anomenades reserves de la biosfera de Programa MAB/UNESCO; i, finalment, presentar les espècies més notables, a l’estil de les històries naturals clàssiques, però amb un enfocament i una contextualització més actuals i dinàmics. 

Biosfera són tractats els quinze grans biomes o àmbits bioclimàtics de la Terra, a més de les aigües marines i l’Antàrtida, que hi tenen un rang expositiu comparable al d’un bioma. Tots els biomes s’estructuren de la mateixa manera: en primer lloc inclouen una presentació general, que consta d’un article genèric, una presentació de la seva flora i fauna majors i dels cercles racials humans que hi viuen; en segon lloc, es fa una aproximació als aprofitaments de la seva biodiversitat i també a la problemàtica ambiental generada per les actuacions humanes; i, finalment, s’hi tracten algunes reserves de la biosfera considerades exemplars, com també altres àrees legalment protegides que resulten especialment notables.