Justificació dels canvis introduïts en els articles “cadastre” i “decrets de Nova Planta”

28/02/2017
Publicat el 28/02/2017 per web-ec

Els articles esmentats eren difícilment millorables des d’un punt de vista jurídic. Això no obstant s'ha considerat del tot necessari situar-los més acuradament en el context en què es desenvoluparen el cadastre i els diferents decrets de Nova Planta, és a dir, en la dinàmica de repressió associada a la Guerra de Successió Hispànica i les seves conseqüències.

En el cas del cadastre s’han incorporat les aportacions darreres d’Agustí Alcoberro sobre el tema, així com alguna dada concreta facilitada per Antoni Muñoz i Josep Catà. Pel que fa als Decrets de Nova Planta s’han afegit aspectes aportats per Carme Pérez Aparicio, per al cas valencià, i, com en el cas anterior, d’Antoni Muñoz i Josep Catà pel que fa al cas català.

També es veia necessari posar en qüestió, per periclitada, la idea que Mallorca es lliurà sense oposició als invasors borbònics l’any 1715. Com a constatació de la necessitat d’una rectificació al respecte, s’han exposat algunes de les dades recollides per Bartomeu Mestre i Sureda.

Al mateix temps era recomanable, com així s’ha fet, afegir unes línies dedicades específicament a Menorca.