Camí de Solanell a Aubet (Montferrer i Castellbò)

Situació

Camí medieval en un dels seus trams, excavat a la roca.

ECSA – A. Villaró

Solanell és un poble abandonat situat a la solana de la vall de Castellbò.

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TGC636970.

S’hi arriba des de Castellbò, per una pista que arrenca del segon pont que es troba en arribar-hi. El camí surt de les cases del cap de Solanell, i va en direcció nord.

Camí

És el camí tradicional que unia Solanell amb els pobles de la part alta de la solana de la vall de Castellbò (Seix i Aubet) i en molts indrets és excavat a la roca. És un camí de bast: té un pis molt irregular i la seva amplada oscil la entre 1 m i 1,5 m.

L’antic poblament de la zona fa suposar un origen remot de la configuració de la xarxa de camins de la vall, dels quals hi ha d’altres exemples amb característiques semblants.