Camí de Castellbò a Aubet (Montferrer i Castellbò)

Situació

Vell camí medieval, en part empedrat i en part excavat a la roca.

ECSA – A. Villaró

Aubet és un dels pobles de la solana de la vall de Castellbò, en la direcció de Sant Joan de l’Erm.

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TCG624962.

Per a arribar-hi, cal prendre, des de Castellbò, la pista que ressegueix tota la solana de la vall, que és la de la dreta a la cruïlla amb la pista de Carmeniu.

Les restes del camí són molt visibles just abans d’arribar a Aubet, a l’esquerra de la pista.

Camí

Es tracta d’un camí excavat a la roca, molt semblant al de Solanell, que tot seguit descriurem. En alguns indrets hi ha restes d’empedrat. Aquest camí devia ésser una de les antigues vies de comunicació de la vall del Segre amb Sant Joan de l’Erm, el Pallars i Andorra.