Casal d’Olivet (Lliçà de Munt)

L’antiga vila rural, i després fortificada, d’Olivet, actualment desapareguda, segurament es trobava prop de l’església de Santa Justa, ja que durant algun temps aquesta capella va rebre el nom de Santa Justa d’Olivet.

La primera notícia on apareix el nom d’Olivet és un document de l’any 1101, en el qual Oda dóna al monestir de Sant Benet del Bages un alou que confronta a llevant amb el torrent que passa pel mig de la “vall d’Olivetti”, a l’est de Santa Justa.

D’altra banda, del 1183 hi ha un altre document on es menciona un mas de Santa Justa. Desconeixem a quina casa fa referència, però bé podria tractar-se d’aquest casal.

De fet, no es coneix cap més notícia que ens permeti precisar quina era la ubicació exacta d’aquesta domus; però, sens dubte, devia tractar-se d’una propietat prou rellevant, per tal com els seus amos van ser senyors d’una tercera part del mercat de Granollers fins al segle XVII.