Palau de Palaudàries (Lliçà de Munt)

El nom de Palatio Aries es troba esmentat per primera vegada el 904 en l’acta de consagració de l’església de Parets, on consta com a terme veí. Posteriorment trobem el nom de “Palaz Darías” en una donació de terres que es fa el 959 al monestir de Sant Cugat.

Al costat de l’església de Sant Esteve s’alça la casa Palaudàries, fortificada amb un barri que, segons mossèn Mas, és una reconstrucció de l’antiga vil·la Palatio Aries.

Segurament, l’únic testimoni de l’existència d’aquest Palatio és la torre del campanar de l’església, de base rectangular i d’un sol cos amb finestres apuntades, que podia haver estat torre de defensa d’aquest antic casal.

L’existència d’un llinatge que porta el nom d’aquest casal la trobem documentada el 1146 en el testament de Bernat Guillem, on s’esmenta un Adalberus de Paladdaríes. La importància d’aquesta família queda palesa en l’existència d’un escut nobiliari a la façana de l’actual masia, on hi ha gravat un palau o una casa.

En les seves Notes Històriques, mossèn Mas parla de dues pedres que formen el primer graó d’accés a l’església, on hi ha gravat un palau en una, i en l’altra es llegeix la inscripció “Audaries”, i identifica amb la llosa de la tomba familiar.

És força versemblant la hipòtesi que situa l’indret de l’antic Palatio Aries on actualment s’alça l’església de Sant Esteve i el mas del mateix nom, per tal com la situació del conjunt, en el lloc més elevat de la petita vall, i l’aspecte de solidesa de la torre campanar així ho indiquen.