Castell de Tentellatge (Navès)

No coneixem cap vestigi arquitectònic que faci possible la identificació i la situació geogràfica d’aquest castell. L’any 1218, Guillem de Bellvezer es titulava senyor dels castells de Navès, Cardona, Meda, Tentellatge, Valldora, Ceuró, Ogern i Oliana: Aquests llocs, llevat de Cardona, ja havien fet part de la senyoria de la família Miró. Aquest mateix any, Guillem de Bellvezer i la seva muller Anglesa donaren a llur fill Ramon de Meda, el dia que contragué núpcies amb Sança, filla de Ponç de Tarroja, el castell de Meda amb tots els seus termes (“cum valle de odra, videlicet et de tentelagel…...