Economia i població d’Andorra

Els mitjans de subsistència

Les poques terres de conreu que hi ha a Andorra es localitzen en les terrasses de les valls fluvials a causa de l’elevat contingut de matèria orgànica, de basses i d’un bon drenatge. Es localitzen a partir de 800–900 m (a la frontera catalano-andorrana) fins els 1 700–1 800 m del Serrat, coll d’Ordino i Ransol. En època medieval el límit superior de les terres conreades no devia passar en cap cas de 1 600 m. Llocs habitats en l’actualitat pròxims a aquesta cota, Soldeu, el Serrat i Ransol, no devien ser nuclis de població contínua.

Les terres de pastura, mal...