L’organització eclesiàstica de l’Empordà

El bisbat de Girona i les seves possessions a l’Empordà

Com ja s’ha anat comentant, amb el domini franc i l’organització administrativa del territori no fou restaurat el bisbat d’Empúries d’època visigòtica. El seu antic territori, del qual hom no en sap l’abast, restà integrat a la diòcesi de Girona. Els comtats d’Empúries i Peralada foren unes unitats autònomes dependents d’un bisbat forà. No fou aquest el cas del Rosselló, amb la perduració de l’antiga seu episcopal d’Elna.

L’organització político-eclesiàstica dels primers comtats ocupats pel poder franc després del lliurament de la...