Sant Macari d’Albano (Monesma i Queixigar)

Aquesta capella és emplaçada al sud-oest del llogaret de l’Abadia, al límit del terme. L’església de Sant Macari és un edifici ruïnós, parcialment colgat de runa i terres, i molt embardissat. Es tracta d’una església d’una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular, del qual només es veu l’arrencada de la volta. L’estat de les ruïnes no permet veure’n altres detalls, com les obertures o l’ornamentació de les façanes. Els paraments a la part on són visibles presenten un aparell de reble irregular, disposat desordenadament, que palesa una construcció rústega, de datació imprecisa, a cavall entre els segles XI i XII, sense excloure cap hipòtesi.